Logo
Beytepe
Faaliyetler

HÜYAM 2021 Yılı Faaliyet Raporu.

III. KENTFOR, Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumdal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, 7-9 Eylül 2018, Karaman: Hacettepe Üniversitesi-HÜYAM&Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.

İl Yönetiminin Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu, 2-3 Aralık 2017, İstanbul: Hacettepe Üniversitesi-HÜYAM&T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü.

II. KENTFORSanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, 11-12 Ağustos 2017, Tekirdağ: Hacettepe Üniversitesi-HÜYAM&Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi&Beykoz Üniversitesi.

I. KENTFORSürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, 14-15 Ekim 2016, Alanya: Alanya HEP Üniversitesi-HÜYAM&Hacettepe Üniversitesi.

6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu, 27-28 Nisan 2016, Ankara: Hacettepe Üniversitesi-HÜYAM&Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası(BEM-BİR-SEN).