Logo
Beytepe
Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN (Müdür)             İİBF Yerel Yönetimler ve Siyaset ABD

 

Doç. Dr. Aysu KES ERKUL (Müdür Yrd.)                 İİBF Yerel Yönetimler ve Siyaset ABD

Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU (Müdür Yrd.)                  İİBF Yerel Yönetimler ve Siyaset ABD

 

Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR (Üye)                                      İİBF Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ (Üye)                              İİBF Sosyal Hizmet ABD

Prof. Dr. M. Kemal ÖKTEM (Üye)                            İİBF Yerel Yönetimler ve Siyaset ABD

Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU (Üye)          Edebiyat Fak. Tarih ABD

Prof. Dr. A. Burçin YERELİ (Üye)                             İİBF Bütçe ve Mali Planlama ABD

Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ (Üye)                              Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD