Logo
Beytepe
Merkezin Amacı

Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite’nin başta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere ilgili diğer bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile, genel olarak yerinden yönetim kuruluşlarının, özel olarak yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların birliklerinin kurumsal yapılarının geliştirilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak,

b) Yerel yönetim birimleri, bağlı kuruluşları ve birliklerinde görev alan seçilmiş ve atanmış tüm görevlilere yönelik eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek,

c) Yerel yönetim birimleri, bağlı kuruluşları ve birliklerine danışmanlık hizmeti sağlamak,

ç) Yerel yönetim birimleri, bağlı kuruluşları ve birliklerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması, etkin ve ekonomik hizmet üretiminin ve çalışma ortamının sağlanması için araştırma projeleri planlamak ve yürütmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetimler ile ilgili bilimsel araştırma ve yayın yapmak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör aktörleriyle işbirliği sağlayarak ortaklık modelleri geliştirmek ve kurumlar arası deneyim paylaşımına yardımcı olmak.