Logo
Beytepe
Merkez Müdüründen Mesaj

Değerli Meslektaşlarım,

Hacettepe Üniversitesi hem bilim üreterek, hem bilimi yayarak ülke kalkınmasına katkıda bulunan ve bu katkısı ulusal ve uluslararası çevrelerde genel kabul gören güzide akademik kurumlarımızdan birisidir. Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerinden biri olan Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (HÜYAM) de kurulduğu 2015 yılından itibaren aynı genel amaçlara yönelik olarak faaliyet göstermektedir.

HÜYAM, Üniversitemizin başta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili diğer bölüm ve anabilim dallarının işbirliği içerisinde, yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların birliklerinin kurumsal yapılarının geliştirilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak; buralarda görev alan seçilmiş ve atanmış tüm görevlilere yönelik eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek; bu kurumlara danışmanlık hizmeti sağlamak; bu kurumların kurumsal kapasitelerinin artırılması, etkin ve ekonomik hizmet üretiminin ve çalışma ortamının sağlanması için araştırma projeleri planlamak ve yürütmek; yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetimlerle ilgili bilimsel araştırma ve yayın yapmak; yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör aktörleriyle işbirliği sağlayarak ortaklık modelleri geliştirmek ve kurumlar arası deneyim paylaşımına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

HÜYAM Yönetim ve Danışma Kurullarında büyük çoğunlukla farklı üniversitelerden akademikler yer almakla birlikte yerel yönetimler alanında rol almış bürokratlar ve sivil toplum temsilcileri de Merkez faaliyetlerine destek vermektedirler. Akademiklerin bir kısmı doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi’nden bir kısmı ise Hacettepe Üniversitesi dışındaki yerli ve yabancı üniversitelerden almıştır. Bu durum, Merkezimizin yerli ve yabancı dış akademik kaynaklardan da beslendiğinin iyi bir göstergesidir. Özellikle Yönetim Kurulu’nda aktif olarak faaliyet gösteren akademikler, ulusal ve uluslararası projelerde görev almakta, saygın ulusal ve uluslararası yayınevi ve bilimsel dergilerde yayın yapmakta, HÜYAM’ın düzenlemiş olduğu bilimsel toplantılardan üretilen eserlere katkı sunmakta ve bu şekilde HÜYAM’ın ulusal ve uluslararası akademik camialarda tanınmasına katkıda bulunmaktadırlar.

“Daha İleriye, En İyiye” vizyonuyla Türk yükseköğretiminde bir marka olan Hacettepe Üniversitesi’nin bir birimi olarak HÜYAM’ın sizlerin ilgi ve desteğiyle daha da değer kazandığını ifade etmek isterim.

 

Saygı ve sevgilerimle,

 

 Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN

HÜYAM Müdürü